Vergoedingen

In veel gevallen is vergoeding via een ziektekostenverzekering mogelijk, als je een aanvullend pakket hebt afgesloten.
Om erachter te komen of je voor vergoeding in aanmerking komt,
raad ik je aan te bellen met je zorgverzekeraar en te vragen of haptotherapie door een GZ-haptotherapeut
dan wel psychologische hulp door een Psycholoog NIP, vergoed wordt binnen jouw pakket,
en zo ja, voor welk maximum bedrag per gesprek dan wel per jaar.
Je kunt ook kijken in het vergoedingenoverzicht zoals verzameld door de VVH: klik hier.

Als je ziektekostenverzekering de behandeling niet vergoed,
kun je in sommige gevallen voor vergoeding in aanmerking komen via de sociale dienst,
of via bijzondere bijstand, voor mensen die geen uitkering hebben via de sociale dienst.
Ook kun je gebruik maken van een persoonsgebonden budget.
Zie voor meer informatie: www.pgb.nl/pgb/wat-is-een-pgb/.

In sommige gevallen vergoeden werkgevers de hulpverlening,
ook als er geen sprake is van een probleem dat werkgerelateerd is.
Tenslotte kan ook het UWV onder bepaalde voorwaarden de therapie vergoeden.

Kosten

Een therapiesessie van 1 uur tot een uur en een kwartier kost € 95,-.
Betaling kan geschieden zowel contant als door overmaking binnen 30 dagen
op bankrekening NL57TRIO0198003269, t.n.v. Hapsys en onder vermelding van het factuurnummer.
De factuur zal aan het begin van de volgende maand opgemaakt worden en per email verstuurd.

Als de therapie niet vergoed wordt en je een minimuminkomen hebt, bestaat de mogelijkheid van een aangepast tarief.

Voor een kennismakingsgesprek geldt hetzelfde tarief als voor een vervolggesprek.

Vanwege een te lange wachtlijst en mijn overstap naar Spanje heb ik moeten beslissen om een aanmeld stop in te lassen.
Dit betekent dat ik de komende tijd geen nieuwe cliënten kan aannemen.

Voor meer informatie over de huidige wachttijd en tarieven kun je telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen.

.

Downloads

Aanmeldingsformulier (Neem het 1e en 2e blad ingevuld mee naar de eerste sessie)

Privacyverklaring

Betalingsvoorwaarden

De folder van Hapsys

Klachtenprocedure GZ-Haptotherapeuten

VVH-Beroepscode Gz-Haptotherapeut (versie 2019)

.

Links

-Beroepsvereniging voor haptotherapeuten VVH

-Opleiding tot haptotherapeut: Academie voor Haptonomie te Doorn

-Startpagina over Haptonomie

-EMDR in Nederland

-Nederlands Instituut voor Psychologen NIP

-Sarvata, Centrum voor Gezondheid en Welzijn

-Milagro de Algar

-Praktijk Tineke van Laar

-Opleiding De Leerweg van de Ziel

De praktijkruimte bij Sarvata:

.

De praktijkruimte bij Milagro de Algar